cysylltu

Os hoffech gyfrannu erthygl, stori, neu rywbeth tebyg, gyfrannu i’r prosiect mewn rhyw ffordd arall neu jest clepran, ebostiwch:

anarchwaethus[at]riseup.net

Os ydych yn amgryptio ebyst mae ein hallwedd PGP cyhoeddus ar gael fan hyn.

Awgrymir yn gryf i beidio â defnyddio eich cyfrif ebost dydd-i-ddydd wrth ebostio’r uchod. Yn hytrach, defnyddiwch gyfrif nad yw wedi ei chysylltu i’ch enw cyfreithlon. Gallwch greu cyfrif ebost newydd yn gloi, neu well fyth, ewch ati i greu cyfrif diogel trwy ddarparwr megis riseup. Gorau oll, defnyddiwch Tor Browser er mwyn gwneud hyn, a dysgwch sut i amgryptio eich e-byst trwy GnuPG. Am fwy o wybodaeth ar ddiogelwch ar-lein, darllenwch ein cyflwyniad.