diogelwch

Sicrhewch eich bod yn darllen fersiwn diogel “https://” o’r wefan hon trwy glicio fan hyn.

Ag eithrio rhai sefyllfaoedd, awgrymwn yn gryf i chi darllen y wefan hon yn ddienw trwy ddefnyddio Tor Browser.

Am fwy o wybodaeth ar ddiogelwch ar-lein, darllenwch ein cyflwyniad.