Na i allgludiad Shiromini Satkunarajah a Roshani Satkunarajah! Na i allgludiadau!

To read & share the following in English, click here (facebook link) and here (twitter link). Shiromini’s mother, Roshani Satkunarajah is also detained at Yarl’s Wood and facing imminent deportation.

There are two mass expulsion charter flights secheduled in the next two weeks, see this facebook link. Stop deportations!

Mae’r canlynol yn gyfieithiad o alwad o Free University of Sheffield a anfonwyd at anarchwaethus – gwelwch y dolen facebook hwn a’r dolen trydar hwn. Mae mam Shiromini, Roshani Satkunarajah, hefyd wedi’i chloi yn Yarl’s Wood ac yn wynebu allgludiad yn fuan.

Mae dau awyren allgludo wedi’u cynllunio am y pythefnos nesaf – gwelwch y dolen facebook hwn. Na i allgludiadau!


***DIWEDDARIAD AR ALLGLUDIAD SHIROMINI SATKUNARAJAH***

Mae’r fyfyrwraig 20 mlwydd oed Shiromini Satkunarajah 3 mis i ffwrdd o gwblhau ei gradd mewn Peirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor – mae hi i fod i raddio ar yr 8fed o Orffennaf, ac wedi bod ym Mhrydain am 8 mlynedd.

Fodd bynnag, ar ddydd Mawrth cafodd hi ei harestio’n sydyn a’i chymryd i Ganolfan Cadw Yarl’s Wood, ac mae disgwyl iddi chael ei hallgludo ar y 28ain o Chwefror. Nid oes geiriau i ddisgrifio’r arswyd a’r ofn o gael dy garcharu mewn canolfan cadw, yn enwedig mewn rhywle fel Yarl’s Wood sy’n enwog am dramgwyddo hawliau dynol.

DIM OND DEUDDYDD felly sydd gennym i greu stŵr i’r Swyddfa Gartref a gweithio er mwyn gwrthdroi eu penderfyniad creulon. Mae protestio gan y cyhoedd wedi llwyddo i atal hediadau allgludo yn y gorffennol.

 

***GWYBODAETH DIWEDDARAF AR SUT GALLWN NI HELPU***

Ymunwch â’r ymgyrch Headtalker hon, fydd yn anfon allan neges dorfol trwy gyfrifon cefnogwyr ar ddydd Llun er mwyn helpu cael mwy o sylw i achos Shiromini: https://headtalker.com/campaigns/stop-shirominis-deportation

Llofnodwch ddeiseb Shiromini a rhannwch gyda’ch ffrindiau: https://www.change.org/p/amber-rudd-mp-stop-shiromini-getting-deported-she-is-three-months-away-from-completing-a-degree

Hoffwch a rhannwch dudalen ymgyrch Shiromini: https://www.facebook.com/Shiromini1/?pnref=story

 

Yn ôl teulu Shiromini, nid yw Prifysgol Bangor yn ei helpu hi. Mae hyn yn warthus. Mae’r teulu eisiau ein cymorth i gael sicrwydd gan Brifysgol Bangor y bydden nhw’n gwneud popeth yn eu gallu i ymyrryd ar ran Shiromini:

Prif switchfwrdd: (01248) 351151

Facebook: Prifysgol Bangor

Twitter: @prifysgolbangor

SU email: undeb@undebbangor.com

E-bost Gwasanethau Myfyrwyr: gwasanaethaumyfyrwyr@bangor.ac.uk

E-bost yr Is-Ganghellor: john.hughes@bangor.ac.uk

 

Bydd yr awyren sy’n allgludo Shiromini yn hedfan o faes awyr Manceinion. Gofynnwch i faes awyr Manceinion i beidio bod yn rhan o’r allgludiad hiliol a chreulon yma:

Gwasanaethau cwsmeriaid: 0800 042 0213

Facebook: Manchester Airport

Twitter: @manairport

 

Rhif hediad Shiromini yw QR024. Yr unig hediad o Fanceinion i Doha gyda’r rhif yna ar ddydd Mawrth yw hediad QR24 Qatar Airways am 9.00pm. Cyfeiriwch at rif hediad Shiromini mewn unrhyw ohebiaeth gewch chi gyda Qatar a Manceinion, a gofynnwch iddynt gynnwys y peilot mewn unrhyw ohebiaeth dros e-bost: dywedwn wrth Qatar Airways, cwmni sy’n ymwybodol iawn o’i ddelwedd, bod dewis ganddynt i beidio â hedfan yr awyren yma:

Gwasanaeth Qatar Airways Manceinion: 033 0024 0125

Facebook: Qatar Airways

Twitter: @qatarairways

Cysylltwch â’r Ysgrifennydd Cartref, Amber Rudd:

Facebook: https://www.facebook.com/amberruddmp/?fref=ts

Twitter: @AmberRudd_MP

E-bost: amber.rudd.mp@parliament.uk

privateoffice.external@homeoffice.gsi.gov.uk

 

Cysylltwch â’r Swyddfa Gartref:

Twitter: @ukhomeoffice

E-bost: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

Trydarwch gyda’r hashnodau #AchubShiromini #WomenInEngineering #WeWantShiromini

 

Erthyglau i’w rhannu: http://golwg360.cymru/newyddion/cymru/255475-cyhuddor-swyddfa-gartref-o-ddifaterwch-creulon

http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/39092598

RHANNWCH!

Difrod i fega-garchar HMP Berwyn, Wrecsam

Ar yr 20fed o Chwefror, 2017, datganodd grŵp dienw eu bod wedi achosi difrod sylweddol i garchar HMP Berwyn, Wrecsam. Dyma gyfieithiad anarchwaethus o’r communiqué gwreiddiol:

“Difrod i HMP Berwyn yn ystod adeiladwaith – Carchar yn strwythurol fregus

Mae’n bwysig datgan un wythnos cyn agored HMP Berwyn bod dau o’r blociau-tai yn y carchar yn strwythurol fregus o ganlyniad i ddifrod yn 2015.

Gan ddilyn ein gweithred ym mis Mai 2015 lle ddifrodwyd peiriannau, gwyddem y bydde ymgais i ymosod yn gyson ar y carchar yn amhosib o ganlyniad i’r muriau carchar a adeiladwyd o gwmpas y safle. Ar ôl ymchwil dwys, daeth yn gyflym amlwg y gellid cael effaith dramatig heb fawr o ymdrech.

Yn Fehefin 2015, arllwyswyd pwder asidaidd gryf i mewn i gloddiau slabiau llawr gwaelod dau o flociau-tai y carchar. O ganlyniad gwnaethpwyd dau o’r adeiladau hyn yn strwythurol fregus – yn y pen draw bydd eu seiliau yn chwalu a gall yr adeiladau dymchwel dros amser.

O wybod bod cryfder y slabiau hyn wedi’u lleihau cryn dipyn, mae ymchwiliadau ymwthiol ac ail-adeiladwaith llawn o’r blociau-tai hyn yn angenrheidiol cyn ceisio cloi pobl yn yr adeiladau.

Ymroddwyd y weithred hon i bob person a bu farw yn y system garchar ar law’r Wladwriaeth.”


Carwn nodi mai cyfieithiad Cymraeg arall o “sabotage” (difrod) yng nghydestun cynlluniau yw “tanseilio”.

cynllunhmpberwyn
Cynllun o HMP Berwyn. Bwriadir ei agor ar y 27ain o Chwefror.

Ers y datganiad, mae’r CAPE Campaign a No Prisons Manchester wedi galw am:

“…ataliad agoriad y carchar ar unwaith, a gynllunnir ar hyn o bryd am Ddydd Llun y 27ain o Chwefror, tan i’r ymchwiliadau strwythurol angenrheidiol cael eu cwblhau. …. O wybod y wybodaeth hon, mi fydde hi’n foesol a gwleidyddol anghyfrifol i’r carchar agor fel y cynllunnir.”

Mae’r mega-garchar, un o’r sawl a fwriada’r wladwriaeth agor dros y blynyddoedd nesaf, wedi wynebu cryn dipyn o brotestiadau a gwrthwynebiad cymunedol.

Bydd protest yn erbyn y carchar tu allan i brif giatiau HMP Berwyn, Wrecsam am 12yh ar ddydd Llun y 27ain o Chwefror.

Chwalwch bob caets!