Gwedd Newydd ar Mistar Urdd

Mae anarchwaethus yn gyffroes iawn i gael datgelu’r cip-olwg cyntaf o logo newydd Mistar Urdd, sydd yn dderbyn ail-wampiad sgleiniog eleni!

Logo newydd sbon Mistar Urdd

Ers slawer dydd mae Mistar Urdd wedi bod yn gymeriad hoffus i blant led-led Gorllewin Lloegr. Mae’n debyg bod nifer o ddarllenwyr yn cofio Mistar Urdd yn cario trugareddau ychwanegol, megis gitar trydanol neu sgleddfwrdd, yn y gorffennol. Ond mi fydd y triongl-ddyn bychan bellach yn gymeriad arfog, teyrngar, yn clytshio mewn dryll AK-47. Gyda’i het plismon ar ei ben a’i wên hwylus mi fydd e’n barod i amddiffyn plant bach Gorllewin Lloegr rhag gelynion terfysglyd ein gwlad (sydd, yn ôl ffynhonellau cudd, â thuedd i sleifio ar hyd maes yr Eisteddfod).

Dywedodd un o brif-grach yr wyl, Mr Llywarch Taeog OBE, bod y benderfyniad “yn adlewyrchu yr oes sydd ohoni”, ac yn “arwydd o’n diolchgarwch i’r wladwriaeth Brydeinig ac yn enwedig i’r heddlu arwrol sydd yn cario dryllau ar y maes dros heddwch ddaear”. Roedd y newid yn deyrnged, meddai, i waith heddychol Syr Ifan ab Owen Edwards a chyfundrefn yr Urdd.

Datganodd Mr Alun Cairns AS, Ysgrifenydd Gwladol Cymru, ei fod e “wrth fy modd” gyda’r logo newydd. Wrth siarad gydag anarchwaethus, esboniodd ei ddymuniad “i ddathlu’r newid trwy awgrymu newid enw Mistar Urdd i “Ein Hanrhydeddus Tywysog Charles””.

Yn dilyn achos llys yn ein herbyn, hoffa anarchwaethus ymddiheurio a gwadu ein cam-gyhuddiadau gwallus yn erbyn Mistar Urdd llynedd.