Protest “Dymchwel y DUP” ym Mangor a bradychu Prydeindod

Ar ddydd Llun y 19eg o Fehefin cafwyd protest bywiog yn erbyn y DUP ym Mangor. Fel plaid deyrngarol a Phrydeinllyd, mae’r DUP yn gwrth-Wyddelig, yn gwrth-LHDT+, yn gwrth-wyrdd, yn batriarchaidd ac yn hiliol (ymysg pethau eraill). Trefnwyd y protest “Dymchwel y DUP” gan Gymdeithas yr Iaith felly ac mae’n debyg daeth dorf o ryw gant a hanner i ddangos eu hunoliaeth. Cafodd politishens ddweud eu dweud, ond fe areithiodd eraill yn ogystal – yn erbyn gorthrwm ffoaduriaid, menywod a’r iaith – a chafwyd anerchiad cryf gan ymgyrchydd iaith Wyddeleg. Bu hefyd cerddoriaeth, barddoniaeth a pheth canu pastwn bloeddgar a stwrllyd.

 

Canu Pastwn chwyldroadol ym mhrotest “Dymchwel y DUP”

 

Mae’r DUP wedi dod i’r amlwg yn ddiweddar yn sgil cyfeillgarwch y Torïaid. Er i nifer cysylltu eu tebyg i Ogledd Iwerddon, nid yw Cymru’n rhydd o’i deyrngarwch. Mae gan yr Orange Order loj yng Nghaerdydd, a ailsefydlwyd yn 2012. Ym mis Medi 2015 fe orymdeithiant trwy’r ddinas gyda chydweithrediad yr heddlu. Fel y DUP, dyma gyfundrefn warthus a rhagfarnllyd, ac nid oes croeso iddynt martsio yn ein gwlad. Yn debyg, wedi i’r EDL Islamoffobaidd ail-ymddangos yn niferoedd uchel (a rhai ohonynt ag arfau) ar strydoedd Manceinion, rhaid i ni fod yn barod i amddiffyn ein cymunedau rhag ymosodiadau treisgar. Dau frawd yw teyrngarwch a ffasgiaeth Prydeinllyd. Yn yr oriau dyrys hyn hollbwysig yw trefnu yn eu herbyn.

 

Cyfundrefn gwladychol yr Orange Order yn martsio yng Nghaerdydd, Medi 2015

 

Blaengadwyr Prydeindod yw’r DUP, yr Orange Order a’r EDL. Eto rhaid cofio bod teyrngarwch yn rhan hanfodol o drefn yr awdurdodau yn gyffredinol (ta beth yw lliw llywodraeth San Steffan). Rhaid gwrthwynebu Prydeindod amlwg ar y strydoedd, ond rhaid hefyd eu gwrthwynebu yn ein bywydau pob dydd – neu ofer fydd ein hymdrechion oll.

Lle mae ysbryd Cymru yn rhydd o hyd, rhaid dal ein tir. Lle mae Prydeindod wedi ein cymathu, rhaid ei bradychu. I’r gad!

Na i allgludiad Shiromini Satkunarajah a Roshani Satkunarajah! Na i allgludiadau!

To read & share the following in English, click here (facebook link) and here (twitter link). Shiromini’s mother, Roshani Satkunarajah is also detained at Yarl’s Wood and facing imminent deportation.

There are two mass expulsion charter flights secheduled in the next two weeks, see this facebook link. Stop deportations!

Mae’r canlynol yn gyfieithiad o alwad o Free University of Sheffield a anfonwyd at anarchwaethus – gwelwch y dolen facebook hwn a’r dolen trydar hwn. Mae mam Shiromini, Roshani Satkunarajah, hefyd wedi’i chloi yn Yarl’s Wood ac yn wynebu allgludiad yn fuan.

Mae dau awyren allgludo wedi’u cynllunio am y pythefnos nesaf – gwelwch y dolen facebook hwn. Na i allgludiadau!


***DIWEDDARIAD AR ALLGLUDIAD SHIROMINI SATKUNARAJAH***

Mae’r fyfyrwraig 20 mlwydd oed Shiromini Satkunarajah 3 mis i ffwrdd o gwblhau ei gradd mewn Peirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor – mae hi i fod i raddio ar yr 8fed o Orffennaf, ac wedi bod ym Mhrydain am 8 mlynedd.

Fodd bynnag, ar ddydd Mawrth cafodd hi ei harestio’n sydyn a’i chymryd i Ganolfan Cadw Yarl’s Wood, ac mae disgwyl iddi chael ei hallgludo ar y 28ain o Chwefror. Nid oes geiriau i ddisgrifio’r arswyd a’r ofn o gael dy garcharu mewn canolfan cadw, yn enwedig mewn rhywle fel Yarl’s Wood sy’n enwog am dramgwyddo hawliau dynol.

DIM OND DEUDDYDD felly sydd gennym i greu stŵr i’r Swyddfa Gartref a gweithio er mwyn gwrthdroi eu penderfyniad creulon. Mae protestio gan y cyhoedd wedi llwyddo i atal hediadau allgludo yn y gorffennol.

 

***GWYBODAETH DIWEDDARAF AR SUT GALLWN NI HELPU***

Ymunwch â’r ymgyrch Headtalker hon, fydd yn anfon allan neges dorfol trwy gyfrifon cefnogwyr ar ddydd Llun er mwyn helpu cael mwy o sylw i achos Shiromini: https://headtalker.com/campaigns/stop-shirominis-deportation

Llofnodwch ddeiseb Shiromini a rhannwch gyda’ch ffrindiau: https://www.change.org/p/amber-rudd-mp-stop-shiromini-getting-deported-she-is-three-months-away-from-completing-a-degree

Hoffwch a rhannwch dudalen ymgyrch Shiromini: https://www.facebook.com/Shiromini1/?pnref=story

 

Yn ôl teulu Shiromini, nid yw Prifysgol Bangor yn ei helpu hi. Mae hyn yn warthus. Mae’r teulu eisiau ein cymorth i gael sicrwydd gan Brifysgol Bangor y bydden nhw’n gwneud popeth yn eu gallu i ymyrryd ar ran Shiromini:

Prif switchfwrdd: (01248) 351151

Facebook: Prifysgol Bangor

Twitter: @prifysgolbangor

SU email: undeb@undebbangor.com

E-bost Gwasanethau Myfyrwyr: gwasanaethaumyfyrwyr@bangor.ac.uk

E-bost yr Is-Ganghellor: john.hughes@bangor.ac.uk

 

Bydd yr awyren sy’n allgludo Shiromini yn hedfan o faes awyr Manceinion. Gofynnwch i faes awyr Manceinion i beidio bod yn rhan o’r allgludiad hiliol a chreulon yma:

Gwasanaethau cwsmeriaid: 0800 042 0213

Facebook: Manchester Airport

Twitter: @manairport

 

Rhif hediad Shiromini yw QR024. Yr unig hediad o Fanceinion i Doha gyda’r rhif yna ar ddydd Mawrth yw hediad QR24 Qatar Airways am 9.00pm. Cyfeiriwch at rif hediad Shiromini mewn unrhyw ohebiaeth gewch chi gyda Qatar a Manceinion, a gofynnwch iddynt gynnwys y peilot mewn unrhyw ohebiaeth dros e-bost: dywedwn wrth Qatar Airways, cwmni sy’n ymwybodol iawn o’i ddelwedd, bod dewis ganddynt i beidio â hedfan yr awyren yma:

Gwasanaeth Qatar Airways Manceinion: 033 0024 0125

Facebook: Qatar Airways

Twitter: @qatarairways

Cysylltwch â’r Ysgrifennydd Cartref, Amber Rudd:

Facebook: https://www.facebook.com/amberruddmp/?fref=ts

Twitter: @AmberRudd_MP

E-bost: amber.rudd.mp@parliament.uk

privateoffice.external@homeoffice.gsi.gov.uk

 

Cysylltwch â’r Swyddfa Gartref:

Twitter: @ukhomeoffice

E-bost: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

Trydarwch gyda’r hashnodau #AchubShiromini #WomenInEngineering #WeWantShiromini

 

Erthyglau i’w rhannu: http://golwg360.cymru/newyddion/cymru/255475-cyhuddor-swyddfa-gartref-o-ddifaterwch-creulon

http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/39092598

RHANNWCH!